เรียงเขี้ยว-01

 

 

 

 


เรียงเขี้ยวกุญแจใหม่
เรียงเขี้ยวกุญแจใหม่ เป็นการสับเปลี่ยนรหัสเขี้ยวภายในเบ้ากุญแจให้ไม่เหมือนเดิม และตัดออกขึ้นมาใหม่ใช้แทนดอกเดิม โดยดอกเดิมจะไม่สามารถนำมาไขได้อีก


เหมาะกับกรณีที่ลูกกุญแจหาย แล้วเจ้าของกลัวว่าจะมีคนเก็บได้แล้วจะนำมาไขเปิด เพื่อลักขโมยสิ่งของมีค่าของเราไป